Zaproszenie Rady Nadzorczej Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

12-09-2017

Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1

zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badań sprawozdania finansowego Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka” za rok obrotowy 2017 i 2018

Szczegóły w sekcji: OGŁOSZENIA


Biuletyn Informacji Publicznej