Wizytacja Komisji Sejmowej

22-01-2019

Kopalnia Soli „Wieliczka” może liczyć w najbliższych latach na wsparcie Skarbu Państwa. Podczas dwudniowej (21-22 stycznia) wizytacji w Wieliczce członkowie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa zapoznali się szczegółowo z aktualizacją Programu Zabezpieczania do roku 2027. Realizacja zawartych w dokumencie planów zapewni kopalni oraz leżącemu nad nią miastu bezpieczną przyszłość.

- Cele są dwa – objaśnił podczas konferencji prasowej zadania Komisji jej przewodniczący Poseł Maciej Małecki. – Pierwszy to rozmowa, w jaki sposób można pomóc bezcennemu zabytkowi światowej klasy, jakim jest kopalnia „Wieliczka”, jak jeszcze bardziej wykorzystać możliwości kopalni. Z drugiej strony rozmawiamy na temat planu – programu likwidacji niezabytkowej części kopalni i utrzymania, rozwoju części zabytkowej.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Ochrona zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”, obiektu z Listy UNESCO wymaga działań starannie przemyślanych oraz systematycznych, jest przedsięwzięciem wieloletnim. – Zaktualizowaliśmy poprzedni, obowiązujący w latach 2014-2020, Program Zabezpieczania: to konieczność wynikająca z wykonanych ekspertyz oraz badań. Ich wyniki skłaniają nas m.in. do pilnej modernizacji szybów górniczych – wyjaśnił Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i dodał:

– Wizytacja Komisji przybliża nas do kolejnego kroku, czyli przedłużenia obowiązujących aktów prawnych, to jest ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów, gwarantującej kopalni finansowanie z budżetu państwa również po roku 2020, a także notyfikację pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Jesienią ubiegłego roku swoje wsparcie zadeklarował pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękujemy panu ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu za kierunkową akceptację Programu, dziękujemy członkom Komisji za obecność w Wieliczce, za zainteresowanie losem bezcennej kopalni oraz zrozumienie dla jej potrzeb.

Dziś Kopalnia Soli „Wieliczka” przede wszystkim kojarzy się ze światowej sławy turystyczną atrakcją, należy jednak pamiętać, że udostępnione do zwiedzania rejony podziemi to zaledwie ułamek spuścizny, jaką pozostawili nam dawni górnicy. Ponad siedemset lat eksploatacji solnego złoża oznacza tysiące i miliony metrów sześciennych pustek, nie zawsze zabytkowych. Wszystko trzeba różnymi metodami zabezpieczyć. Ochrona zabytkowej kopalni to zarówno troska o zachowanie unikatowego górniczego obiektu, jak i troska o miasto. - Ten Program jest bardzo ważny nie tylko lokalnie – dla Wieliczki, powiatu wielickiego czy województwa małopolskiego, ale w skali całego kraju. Kopalnia oraz leżące nad nią rozwijające się miasto to naczynia połączone – bezpieczeństwo zabytkowych podziemi oznacza bezpieczeństwo Wieliczki – potwierdziła uczestnicząca w wizytacji Komisji oraz w konferencji prasowej Poseł Urszula Rusecka.

Aktualizacja Programu Zabezpieczania obejmuje działania do roku 2027: najpilniejsze, służące wyhamowaniu destrukcyjnego wpływu górotworu na wyrobiska i szyby, ale również pozwalające na dalsze bezpieczne udostępnianie obiektu. Są wśród nich prace zabezpieczające w 6 szybach – najwięcej uwagi trzeba będzie poświęcić trzem z nich: Kościuszce, Kindze i Daniłowiczu. Drugim ważnym obszarem działań są roboty w wyrobiskach zabytkowych (w ponad 200 komorach i chodnikach). Trzecim kluczowym działaniem jest podsadzanie i ochrona przed zagrożeniem wodnym. Podsadzanie to sposób zabezpieczenia niektórych rejonów kopalni, mający na celu ustabilizowanie górotworu i uratowanie wyrobisk o najwyższej wartości. Kopalnia intensyfikuje także działania zmierzające do ograniczenia dopływów wód do wyrobisk stosując iniekty. Pozostałe obszary działań to m.in. rekultywacja terenów pogórniczych, likwidacja otworów, demontaż zbędnych instalacji, utylizacja wód zasolonych.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Koszt prac do realizacji w latach 2019-2027 (zaplanowanych w Programie) to ponad 1 mld złotych, w tym górnicze szyby to koszt w tym okresie ok. 200 mln złotych. Finansowanie prac górniczych założono z dotacji budżetowej (w wysokości 75 mln zł rocznie), ale także w coraz większym stopniu z przychodów własnych – pochodzących z działalności turystycznej (1 746 tys. gości w 2018 roku) w wysokości średnio 40 mln złotych rocznie. Przychody własne zabezpieczą też finansowanie modernizacji infrastruktury na powierzchni m.in. tej związanej z dostosowaniem terenów kopalni do wzrastającego ruchu turystycznego (budową Centrum Obsługi Turystów czy wielopoziomowych parkingów na obrzeżach Parku św. Kingi).

Podczas spotkania Komisji rozmawiano nie tylko o przyszłości kopalni - Prezes Zarębski podsumował ostatnie 15 lat prac zabezpieczających i działań kopalni. Komory, które zabezpieczano w tym czasie to sumarycznie aż 400 tys. mᶟ – kubaturę tę porównać by można do dwukrotnej objętości Zamku w Malborku. Chodniki, w których prowadzono zabezpieczenie ułożyłyby się w odległość od kopalni do centrum Krakowa – ich długość to bowiem aż 14 km. Objętość zabezpieczonych przez likwidację w tym okresie podziemnych pustek to aż 1,5 mln mᶟ, czyli niemal tyle ile zmieściłoby się w 600 basenach olimpijskich, a objętość zutylizowanych wód to prawie cała piramida Chefrena (1,8 mln mᶟ) , zrekultywowany teren porównać by można do 143 boisk sportowych.


Biuletyn Informacji Publicznej