Projekty, przedsięwzięcia, modernizacje

14-08-2017

Pierwsze półrocze było czasem intensywnych prac nad aktualizacją obecnej Strategii Grupy Kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka” (na lata 2018-2020), ale także wielu innych działań zarówno w aspektach górniczych, jak i turystycznych.

– W tym roku w ramach praktycznie całej działalności turystyczno-biznesowej udaje się kopalni osiągać dobre wyniki. Powinniśmy przekroczyć 1,6 mln zwiedzających, ale to także rok wyzwań związanych m.in. z usprawnianiem logistyki ruchu turystycznego – mówił na czerwcowym spotkaniu pracowniczym Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Podczas zebrania prezentowane były wyniki, sprawy pracownicze i organizacyjne.

Model docelowy

Aktualizacja strategii posłuży przygotowaniu Programu Zabezpieczenia kopalni na lata 2021-2027. Zawarty w nim plan działań będzie opiniowany przez konserwatora zabytków, odpowiednie urzędy i organy rządowe, na jego podstawie kopalnia będzie wnioskować o przedłużenie dotacji państwowej na wspomniane powyżej lata. Wcześniej musi być on poddany notyfikacji unijnej. Pod kątem m.in. tej strategii aktualizowany jest w tym roku model docelowy kopalni – wyrobiska górnicze poddano inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej. W skład zespołu eksperckiego, który prowadzi systematyczne działania dokumentacyjne wchodzą przedstawiciele Kopalni Soli „Wieliczka” i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, a także osoby współpracujące, specjaliści i pasjonaci. – Obszar działania tej grupy obejmuje wszystkie dostępne wyrobiska kopalni, a wśród podstawowych zadań wyróżniono przeprowadzenie przeglądu wyrobisk wraz z analizą ich stanu i rekomendacją na przyszłość – objaśnia nadsztygar Wiesław Wiewiórka, który z ramienia Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. nadzoruje pracę zespołu.

Gromadzone i opracowywane, przy wsparciu współczesnych technik materiały, oprócz bieżącego wykorzystania w procesie decyzyjnym, będą miały olbrzymią wartość badawczą i edukacyjną. – Będą podstawą do wykonania opinii dotyczących docelowego przeznaczenia ocenianych w trakcie przeglądu wyrobisk, opracowania wytycznych dla planowanych robót, a także określenia zakresu i kolejności niezbędnych prac górniczo-konserwatorskich w strefie zabytkowej kopalni – doprecyzowuje Jarosław Malik Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Ponadto wspólny projekt dokumentacyjno-badawczy umożliwi pogłębienie wiedzy o unikatowej wartości wielickiej kopalni. – Dysponując lepszymi niż przed 30 laty, przy poprzedniej tego typu inwentaryzacji, środkami technicznymi możemy trwale udokumentować badane wyrobiska oraz zastane w nich ślady dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – pracy dawnych górników, technik górniczych stosowanych w przeszłości. W wielu przypadkach zebrane materiały mogą się okazać jedyną możliwą formą przedstawienia niektórych wyrobisk przyszłym pokoleniom – wyjaśnia Prezes Zbigniew Zarębski.

Prace, modernizacje, inwestycje

Wśród tegorocznych działań są m.in. dokumentacja projektowa Centrum Obsługi Turystów, a także ta związana z budową wielopoziomowego parkingu i modernizacją kotłowni gazowej dla rejonu szybu Daniłowicza, projekty i inwestycje w modernizację infrastruktury powierzchniowej, szybowej i podziemnej. Plan działalności zabezpieczającej na ten rok obejmujelikwidację 98,5 tys.m³ pustek, z czego 1/3 to wyrobiska w niezabytkowej wschodniej części kopalni. Trwa przebudowa wyrobisk w rejonie Kloski–Colloredo i chodników niezbędnych do dotarcia do likwidowanych komór. Kontynuowane są prace w szybie Paderewski. W II połowie roku ruszyła przebudowa chodnika Bąkle, poprzeczni Król Saski, pochylni z komory Piłsudski do skrzyżowana z poprzecznią Kaniów (wraz z odcinkiem poprzeczni Kaniów do skrzyżowania z podłużnią Hauer). Kolejne działania dotyczą rozpoczęcia prac w komorze Baum, a także kontynuacji w innych komorach, których zabezpieczanie dofinansowuje NFOŚiGW w tym: Margielnik, Saurau, Gaisruck, Geramb. Rozpocznie się też realizacja 5 nowych zadań, obejmujących zabezpieczenie komór Rainer, Maria Teresa IV i V, Brygida, Sartory.

Turystyka

– W pierwszym półroczu kopalnię odwiedziło 732,5 tys. turystów, o 8% więcej niż rok wcześniej. Ten czas obfitował w wizyty krajowe, ale największy wzrost, bo aż o 20% to dorośli z zagranicy. Najczęściej podziemną Wieliczkę jako destynację wybierali Brytyjczycy, Włosi, Niemcy, Francuzi i Hiszpanie – wśród nich największą dynamikę przyjazdów zanotowali Niemcy – podsumowuje minione półrocze Damian Konieczny Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. Wśród zwiedzanych szlaków prym wiedzie Trasa Turystyczna, ale i Trasa Górnicza z każdym rokiem zyskuje na popularności, szczególnie wśród wycieczek szkolnych.

O projektach, wydarzeniach, przedsięwzięciach w Kopalni Soli "Wieliczka" czytaj w magazynie "Solanka". 


Biuletyn Informacji Publicznej