Podziemna Droga Krzyżowa

30-03-2018

W wielkopiątkowy poranek pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Blisko 100 osób przeszło pochylnią Barącza, w skupieniu rozważając kolejne stacje Męki Pańskiej. Podziemnej Drodze Krzyżowej przewodniczył ksiądz Andrzej Kamiński, proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Wielki Piątek skłania do głębokiej refleksji – z jednej strony wstrząsa, zasmuca i zmusza do konfrontacji z konsekwencjami grzechu, z drugiej zaś przynosi nadzieję i przygotowuje na pełen radości wielkanocny poranek.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Krok za krokiem, w galowych mundurach, zapatrzeni w głąb swoich serc: tak wieliccy górnicy wędrowali 30 marca pochylnią Barącza. Wąski kopalniany korytarz w symboliczny sposób nawiązuje do drogi na Golgotę - drogi, która odkupiła ludzkość. Towarzyszące poszczególnym stacjom rozważania pozwoliły zadumać się nad sprawami ducha, nad wartościami, na których powinien swoje życie budować każdy człowiek.

Nabożeństwo zakończyła modlitwa w kaplicy św. Kingi. Pracownicy kopalni odśpiewali przy solnym pomniku św. Jana Pawła II „Barkę”. Ulubiona przez Papieża Polaka oazowa pieśń w Wielki Piątek zabrzmiała szczególnie wzruszająco.

Droga Krzyżowa w pochylni Erazma Barącza to dzieło wielickich górników. W wyrzeźbione w lipowym drewnie stacje Męki Pańskiej wmontowali okruchy kamieni pochodzących z Golgoty. Podziemna Droga Krzyżowa upamiętnia 5. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.


Biuletyn Informacji Publicznej