Podsumowanie 2015

16-01-2016

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest obecnie w najlepszych latach swego rozwoju. Nie tylko jako atrakcja turystyczna i uzdrowisko, ale również jako przedsiębiorstwo górnicze, które prowadzi szereg działań zabezpieczających i chroniących bezcenny zabytek. 1,390 mln gości w podziemiach, 156 tys. korzystających z tężni solankowej, ponad 400 imprez i wydarzeń rocznie, 20 zabezpieczanych komór, 1,5 km przebudowanych chodników to tylko dane za ostatni rok, a dynamikę rozwoju solnego przedsiębiorstwa najlepiej widać na przestrzeni ostatnich kilku lat.

poziom IV

W 2015 przychody spółki Kopalni Soli „Wieliczka” SA sięgnęły 165,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 62% w stosunku do roku 2009. W ich zagospodarowaniu kopalnia położyła nacisk na bezpieczeństwo obiektu i strategiczne dla ochrony bezcennego zabytku działania. Ratowanie zabytkowych rejonów i likwidacja tych niezabytkowych pochłonęło prawie 104,5 mln zł (dwukrotnie więcej niż sześć lat wcześniej) budżetu bazującego na przychodach własnych m.in. z turystyki, zasilanego z budżetu państwa, ale także z funduszy pozyskanych przez spółkę z innych źródeł m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umiejętne gospodarowanie tymi środkami przez zarząd kopalni, z geologiem górniczym dr hab. inż. Kajetanem d’Obyrnem na czele, zaowocowało realizacją rekordowej ilość prac i inwestycji, prowadzonych we wszystkich rejonach bezcennego zabytku i na prawie każdym z kilkunastu poziomów.
Szczególną troską otoczony jest rejon centralny (pomiędzy szybami Kinga-Daniłowicz-Regis), w którym koncentrują się najstarsze, najcenniejsze wyrobiska. Zabezpieczenie obejmuje m.in. kotwienie, stawianie obudów, przebudowy, modernizację infrastruktury. W 2015 roku prowadzono je aż w 20 zabytkowych komorach (w kilku ostatnich latach było to 50 komór). Przywrócenie blasku każdemu z takich cennych wyrobisk zajmuje często kilka lat i wymaga wielomilionowych nakładów finansowych. Dla bezpiecznego funkcjonowania podziemi przebudowywano też chodniki (poszerzanie, wymiana obudowy, modernizacja infrastruktury) o łącznej długości prawie 1,5 km (w 2015r.), a wyrobiska niezabytkowe (celem niwelowania zagrożenia wodnego i zawałowego) zasypywano piaskiem, bądź wypełniano mieszaninami uszczelniającymi, których łączna ilość ulokowana w komorach i chodnikach sięgnęła 109 tys. m3 (dane za 2015r.).

Odniesienie do 2009 nie jest przypadkowe, wtedy bowiem kopalnia po raz pierwszy pozyskała wsparcie unijne na ratowanie dziedzictwa kulturowego (na projekt związany z szybem Regis i Trasą Górniczą), a lata kolejne to pasma sukcesów na tym polu. Na koniec 2015 projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych było już 12 (3 ostatnie umowy podpisano w roku ubiegłym). Zarząd kopalni postawił na nowoczesne zarządzanie, bezpieczne technologie oraz innowacje zarówno w zabezpieczaniu, jak i turystyce. Dzięki temu kopalnia z roku na rok święci same tryumfy. Ubiegłoroczna liczba turystów w 2015 r. to rekord wszechczasów: 1,39 mln (o 40% więcej niż w 2009), podobnie przychody z turystycznej działalności kopalni, które za ubiegły rok przekroczyły 64 mln zł (o 70% więcej niż w 2009). To efekt nie tylko skutecznych działań promocyjno-informacyjnych, ale także udostępniania odrestaurowanych wyrobisk i atrakcji m.in. w 2012 r. Trasy Górniczej, a w latach kolejnych 2 komór multimedialnych i 2 uzdrowiskowych, a także największej na południu Polski tężni solankowej.

Wiele rozpoczętych w ostatnim czasie projektów to efekt nakierunkowania działań przez zarząd na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań i sposobów na dalsze, wielofunkcyjne udostępnianie bezcennych miejsc pod ziemią. Takim jest m.in. projekt związany z odtwarzaniem historycznego transportu na III poziomie kopalni, który pozwoli usprawnić górnikom transport materiałów i urobku, a także udostępnić do zwiedzania niezwykle cenny historycznie i przyrodniczo rejon kopalni (planowane otwarcie: 2016r.). Podobny cel przyświeca kolejnemu projektowi. Trwają przygotowania do przebudowy XIX-wiecznego szybu Paderewskiego, a także zabezpiecza się wyrobiska pod kątem nowej trasy zwiedzania. Powstaje też projekt budowy na powierzchni wielofunkcyjnej hali wystawienniczej, w której eksponowane będą dawne maszyny wyciągowe oraz „odtworzona” i multimedialnie ożywiona zostanie próżniowa warzelnia soli.
Więcej o działaniach kopalni w magazynie firmowym "Solanka"


Biuletyn Informacji Publicznej