Nowy Zarząd Kopalni

27-12-2017

Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1

informuje, że w trakcie konkursu na stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Ekonomicznych i Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. wyłoniono skład Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. V Kadencji.

Od 1 stycznia 2018 roku w skład Zarządu wchodzą:

  • Zbigniew Zarębski - Prezes Zarządu;
  • Jarosław Malik - Członek Zarządu ds. Technicznych
  • Maciej Kowalcze - Członek Zarzadu de. Ekonomicznych

Biuletyn Informacji Publicznej