Nagroda WUG dla wielickiej kopalni

29-11-2018

Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała „Skarbnika”, nagrodę przyznawaną przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Wyróżnienie trafiło do kopalni w uznaniu jej szczególnych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych i ruchu turystycznego oraz krzewienia tradycji i kultury górniczej, a także ochrony i propagowania dziedzictwa industrialnego.

Honorową statuetkę „Skarbnika” z rąk Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka i Prezesa Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” prof. Krzysztofa Cybulskiego w imieniu Kopalni Soli „Wieliczka” odebrali Prezes Zarządu Zbigniew Zarębski oraz Członek Zarządu ds. Technicznych Jarosław Malik.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Bezpiecznie prowadzone roboty górnicze, to prace skuteczne, jak najlepiej służące ludziom oraz bezcennemu solnemu zabytkowi i leżącemu na powierzchni miastu. Bezpieczeństwo stanowi również fundament udostępniania podziemnej Wieliczki i organizowania w niej ruchu turystycznego.

- Ta nagroda jest dla nas zaszczytem: cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone. Załoga wielickiej kopalni pracuje bezpiecznie, choć podziemia nieraz dyktują górnikom trudne warunki i rzucają niełatwe wyzwania – podkreśla Prezes Zbigniew Zarębski. – W wielickiej kopalni najważniejsze jest bezpieczeństwo: ludzi, zabytku, miasta na powierzchni. W zabytkowej kopalni nie wydobywa się już soli, jednak to wciąż podziemny zakład górniczy ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

Bezpieczeństwo to w podziemnej Wieliczce priorytet. - Wzmocniliśmy służbę BHP, nieustannie szkolimy załogę, wszyscy pracownicy kopalni co tydzień otrzymują „Wiadomość Bezpieczeństwa” – wymienia Jarosław Malik, Członek Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Trud opłacił się: od ponad 1100 dni w Kopalni Soli „Wieliczka” nie wydarzył się wypadek przy pracy.

„Skarbnik” cieszy podwójnie, trafił bowiem do Wieliczki również z powodu jej wyjątkowego znaczenia dla górniczej kultury i tradycji. Ponad 700-letnia kopalnia soli po dziś dzień jest ostoją związanych z górnictwem zwyczajów. Tradycja, wiara, patriotyzm nie są w Kopalni Soli „Wieliczka” wyłącznie odświętnymi hasłami, lecz codziennością. Kopalnia, która już od 40 lat figuruje na Liście UNESCO, swoje działania koncentruje na ochronie podziemnego dziedzictwa – zarówno materialnego, jak i duchowego.

Fot. z wręczenia nagrody: Paweł Szczechla


Biuletyn Informacji Publicznej