Międzynarodowa konferencja poświęcona soli

11-09-2017

Na początku października w wielickich podziemiach odbyło się XXII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo vadis sal”. Przewodnim tematem tegorocznego spotkania ekspertów były „aqua et sal” czyli „woda i sól”.

Kopania Soli "Wieliczka"Sympozjum to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego oraz Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. W zabytkowych podziemiach spotkali się eksperci oraz przedstawiciele solnych obiektów górniczych z Polski i zagranicy. Rozmawiali o zwalczaniu zagrożenia wodnego w kopalniach soli, ochronie podziemnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz jego wykorzystaniu w turystyce i lecznictwie. W referatach prezentowano m.in. badania szczelności solnych kawern, przestrzenne modelowanie zjawisk geomechanicznych w górotworze solnym, zastosowanie w górnictwie metody georadarowej oraz pomiarów echometrycznych.

Pracownicy kopalni zaprezentowali najnowsze osiągnięcia w dziedzinie minimalizacji zagrożenia wodnego. Przedstawili proces zabezpieczania poprzeczni Mina – w tym roku minęło 25 lat od katastrofy wodnej oraz 10 lat od całkowitego zamknięcia wycieku.

15 października 2007 roku, po wieloletnich analizach prowadzonych przez służby techniczne kopalni i naukowców z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Andrzeja Goneta i Stanisława Stryczka, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, nastąpiło całkowite zamknięcie Miny – mówił Zbigniew Zarębski, prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - Zamknięcie tej poprzeczni było wielkim sukcesem kopalni, bowiem dalsze utrzymywanie wycieku zwiększało zagrożenie dla podziemi i położonej nad Miną powierzchni. Praktyka dowiodła, że decyzja została podjęta we właściwy sposób, bo wyciek rzeczywiście został zatamowany i nie pojawił się w innym miejscu – dodał.

Kopalnia Soli "Wieliczka"- To jest rzeczywiście rzecz niezwykła, rzadka w skali światowej, że z tak trudnej sytuacji kopalnia została wyprowadzona – oceniła podczas konferencji dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wieliccy górnicy ocalili zabytkową kopalnię, a dziś nie ustają w pracach, dzięki którym podziemia oraz leżące nad nimi miasto są bezpieczne.

Wydarzenia sprzed 25 lat przybliża towarzysząca konferencji publikacja pt. „Kopalnia Soli „Wieliczka”. Nauka i technika, ratowanie zabytku”. Akcja ratunkowa, potem zaś wieloletni proces zabezpieczania wycieku i jego zamknięcie zostały opisane na szerokim tle umożliwiającym zrozumienie specyfiki zabytkowej kopalni – od warunków geologicznych po przemiany techniczne, gospodarcze i społeczne. Książka już wkrótce będzie dostępna w firmowych sklepach kopalni.


Biuletyn Informacji Publicznej