Liderka społecznej odpowiedzialności

17-11-2017

Kopalnia została laureatką ogólnopolskiego programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”. Nagrodzono ją w kategorii „Dobra Firma 2017”. Jury konkursu doceniło m. in. zaangażowanie kopalni w działania prospołeczne oraz troskę o środowisko naturalne.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Podczas uroczystej gali oraz Europejskiego Forum Jakości i Innowacji w Krynicy-Zdroju Kopalnię Soli „Wieliczka” reprezentował Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Spółki.

- Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności z jednej strony dowodzi, że podążamy właściwą ścieżką, że umiemy słuchać, wspierać, z drugiej zaś oznacza zobowiązanie do jeszcze większej troski o ludzi, społeczeństwo lokalne, zabytek, środowisko naturalne – powiedział, odbierając nagrodę. - Kopalnia Soli „Wieliczka” liczy sobie ponad 700 lat i odpowiedzialność ma w genach, bo bez niej kilkuwiekowa nieprzerwana historia po prostu nie byłaby możliwa – dodał Tomasz Broniowski.

„Liderzy Społecznej Odpowiedzialności” to inicjatywa, której celem jest promocja biznesu odpowiedzialnego i zaangażowanego. Tytułem „Dobrej Firmy” konkursowa kapituła honoruje przedsiębiorstwa nie tylko solidne, ale też wrażliwe na potrzeby otoczenia.

 


Biuletyn Informacji Publicznej