Kopalnia znów otwarta

08-06-2020

Od 8 czerwca znów można zwiedzać Trasę Turystyczną Kopalni Soli „Wieliczka”. Tydzień wcześniej, bo już 30 maja, działalność w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej wznawiło uzdrowisko kopalni. Zwiedzanie i świadczenie usług odbywa się według nowych zasad organizacyjnych i sanitarnych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami oraz regulacjami państwowymi.

Specjalna strefa bezpieczeństwa

W nowej formule organizacyjnej udostępniony został główny szlak zwiedzania: Trasa Turystyczna w godzinach od 9:00 do 17:00. Zwiedzanie odbywa się z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. Grupy maksymalnie 20-osobowe do podziemi schodzą w zachowaniem 15-minutowych odstępów. Wcześniej każdy turysta obowiązkowo przechodzi przez specjalną strefę bezpieczeństwa z obowiązkowym pomiarem temperatury ciała i dezynfekcją rąk. Tego typu procedury od marca br. obowiązują także wszystkich pracowników i dostawców kopalni.

Prewencja i środki ochronne

Zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych wyrobiskach znajdują się liczne punkty ze środkami sanitarnymi, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich na każdym etapie zwiedzania. Dystans społeczny podczas oczekiwania na zejście, a także w komorach Trasy i podczas korzystania z innych świadczeń jest obowiązkowy. W jego utrzymaniu pomagają specjalne oznakowanie i piktogramy informacyjne.

Wdrożone kompleksowe procedury bezpieczeństwa sanitarnego obejmują częstą dezynfekcję miejsc użytkowych i dotykanych dłońmi, jak również m.in. wyciągów szybowych oraz wyrobisk chodnikowo-komorowych. Po zakończeniu recepcji gości miejsca newralgiczne dodatkowo poddawane są opylaniu i zamgławianiu - windy nawet dwukrotnie w ciągu doby. W środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice i rękawiczki ochronne) wyposażeni są wszyscy pracownicy, w tym m.in. obsługa ruchu turystycznego, punktów handlowych i gastronomicznych.

Uzdrowisko

Od 30 maja działalność w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w podziemnych komorach wznawiło uzdrowisko kopalni (drugi obszar funkcjonowania uzdrowiska, czyli turnusy uzdrowiskowe, zostaną wznowione w późniejszym terminie po ogłoszeniu takiej możliwość przez Ministra Zdrowia). Program rehabilitacji pulmonologicznej został tak przeorganizowany, aby kuracjuszom zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu, zarówno podczas zajęć oddechowych, jak i odpoczynku w komorach leczniczych. Ćwiczenia zostały zindywidualizowane, odbywać się będą w grupach maksymalnie 4-osobowych, a leczenie prowadzone z uwzględnieniem dystansu społecznego, procedur bezpieczeństwa i sanitarnych.

Uruchamiane są także poradnie uzdrowiska na powierzchni. Świadczenie usług poprzedzone jest wywiadem medycznym i pomiarem temperatury ciała. Środki ochrony osobistej są obowiązkowe dla wszystkich pacjentów, kuracjuszy, pracowników, a pomieszczenia często dezynfekowane.

1 czerwca ruszyła tężnia solankowa w Parku św. Kingi. Jednorazowo w tężni może przebywać 50 osób. Działalność w czerwcu wznowił także Hotel Grand Sal.

Sprawdź szczegóły


Biuletyn Informacji Publicznej