Kopalnia uczciła 40-lecie "Solidarności"

31-08-2020

Kopalnia Soli „Wieliczka” uczciła 40. rocznicę narodzin „Solidarności”. Sierpień 80. stał się początkiem końca komunizmu – dał nadzieję na nowy lepszy świat, na prawdziwie niepodległą Polskę.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Biało-czerwone kwiaty 31 sierpnia pojawiły się przed pomnikiem upamiętniającym górnicze zmagania o wolność. W uroczystości udział wzięli Posłowie RP Urszula RuseckaRafał Bochenek, reprezentanci Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Zarządu Paweł Nowak, Członkowie Zarządu Maciej Kowalcze oraz Jarosław Malik, Pełnomocnik Zarządu Michał Roehlich, reprezentanci Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna: Prezes Zarządu Damian Konieczny, Członek Zarządu Jan Ziobro oraz Dyrektor ds. Górniczych Wojciech Jakubiak, a także Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Marek Burda. Kwiaty złożyli również przedstawiciele działających przy kopalni związków zawodowych, a wśród nich Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” Adam Gawlik. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych.

Pomnik w sąsiedztwie szybu św. Kingi ustawiono w roku 2010. Jest dziełem górnika-rzeźbiarza Stanisława Anioła. Bryła piaskowca w symboliczny sposób podkreśla wytrwałość wielickich górników w dążeniu do wolności. Delegacje 31 sierpnia złożyły również kwiaty na wielickich Plantach, przy pomniku dedykowanym wszystkim poległym za Ojczyznę wieliczanom.

40 temu w Stoczni Gdańskiej podpisano tzw. porozumienia sierpniowe. Trzynaście kartek maszynopisu stało się symbolem walki o godność i prawo wyrażania własnego zdania. Raz wzbudzone solidarne pragnienie wolności nie dało się już stłumić. W sierpniu 1980 roku komunistyczny reżim musiał ustąpić, m.in. godząc się na zalegalizowanie niezależnych samorządnych związków zawodowych oraz przyznając ludziom prawo do strajku. Wbrew słowom ówczesnego wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, że nie ma przegranych ani wygranych, w słynnej sali BHP Polska Ludowa zaczęła głośno trzeszczeć w posadach. Wieliccy górnicy uważnie śledzili wydarzenia na Wybrzeżu. Poparli postulaty stoczniowców - 29 sierpnia 1980 roku zastrajkowała Kopalnia Soli „Wieliczka”.


Biuletyn Informacji Publicznej