Górniczy sukces roku

03-03-2015

Kopalnia została laureatką konkursu na „Górniczy sukces roku 2014” w kategorii „Ekologia”. Nagrodę podczas uroczystej gali w Teatrze Słowackiego w Krakowie odebrał Dariusz Wojciechowski, członek zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.


Wyróżnienie przyznano za projekt Ochrona powierzchni i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi skutkami zagrożeń naturalnych likwidowanej kopalni otworowej Barycz przylegającej do zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”.


Konkurs zorganizowały Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Przedsięwzięcie ma na celu promocję oraz popularyzację innowacyjnych rozwiązań w polskim górnictwie podziemnym. Honorowane są nowatorskie projekty, które kształtują dobry wizerunek sektora wydobywczego.


Pierwsze otwory badawcze odwiercono w Baryczy pod koniec XIX wieku. W roku 1924 w zachodniej części złoża soli Wieliczka rozpoczęto otworową eksploatację metodą podziemnego ługowania. Kopalnia otworowa działała do roku 1998. W wyniku ponad 70-letniej eksploatacji na terenie o powierzchni 3,3 km² odwiercono w sumie 1024 otwory badawcze i eksploatacyjne - ze złoża wydobyto 10,5 mln ton soli.


W Baryczy zaprzestano eksploatacji, zaś priorytetem stała się skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz ograniczenie możliwości powstania szkód górniczych na tym terenie w przyszłości. Prace likwidacyjne polegały na podsadzeniu (wypełnianiu) piaskiem podsadzkowym pustek poeksploatacyjnych i wypełnianiu górotworu specjalnymi mieszaninami iniekcyjnymi (uszczelniającymi). W drugim etapie projektu przeprowadzono rekultywację terenu, dzięki której południe Krakowa otrzymało ok. 60 ha ekologicznej enklawy obsadzonej blisko 80 tys. drzew.

BannerNFOS1


Galeria

Biuletyn Informacji Publicznej