1000 dni bez wypadku

23-07-2018

Dokładnie od 1000 dni w wielickiej kopalni nie zdarzył się wypadek. – To ponad 2,5 roku bezpiecznej pracy – podsumowuje Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Wynik cieszy i mobilizuje tym bardziej, że górniczy zawód wiąże się z trudem oraz wyzwaniami, które rzuca nam natura. BHP jest przede wszystkim kwestią ludzkiego zdrowia oraz życia. Kwestią odpowiedzialności pracodawcy i pracowników – podkreśla Prezes Zarębski.

- Bezpieczeństwo stanowi podstawowy warunek dla funkcjonowania zakładu górniczego – wyjaśnia Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Postępujemy w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa, udoskonalamy procedury, niwelujemy potencjalne zagrożenia, stosujemy „Dokument Bezpieczeństwa” i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Kopalnia Soli "Wieliczka"1000 dni bez wypadku nie wzięło się znikąd. Z jednej strony kopalnia postawiła na systemy, nowoczesny sprzęt (np. ten zakupiony dla kopalnianej stacji ratownictwa górniczego), z drugiej zaś na budowanie świadomości wśród załogi. – Wszystkie prowadzone statystyki przyczyn wypadków przy pracy potwierdzają, że najczęściej zawodzącym ogniwem jest niestety człowiek – komentuje Marcin Nawalany ze Służby BHP Kopalni Soli „Wieliczka”. – Dlatego też podczas prowadzonych corocznie szkoleń okresowych w zakresie BHP szczególny nacisk kładziony jest na wytłumaczenie i uzmysłowienie pracownikom, że nikt nie zadba o ich bezpieczeństwo tak dobrze jak oni sami, działając zgodnie z instrukcjami i technologiami, stosując niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Na początku 2016 roku na nadszybiu szybu św. Kingi zamontowano tablicę, na której wyświetla sią aktualna liczba dni bez wypadku. Miejsce wybrano nieprzypadkowo: szyb św. Kingi służy górniczej załodze do zjazdów i wyjazdów. – Tablica przypomina, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. Nie jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz codziennością górników, a także wszystkich pozostałych pracowników kopalni – zauważa Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Co piątek na służbowe skrzynki trafia „Wiadomość Bezpieczeństwa”, a zawarte w niej materiały służą do indywidualnego wzbogacania wiedzy na temat BHP oraz regularnych szkoleń przeprowadzanych w obrębie poszczególnych działów, zwłaszcza tych technicznych – tłumaczy Dyrektor Broniowski.

W Kopalni Soli „Wieliczka” BHP rozumiane jest jako jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa zabytkowych podziemi oraz leżącego nad nimi miasta. – Chcemy, by nasza załoga nie tylko przepisy znała i stosowała, ale też je rozumiała i doceniała ich wagę. Bezpieczna praca to w tym kontekście również praca dobrze wykonana, starannie, w zgodzie ze sztuką górniczą, zatem taka, która służy zarówno podziemnej Wieliczce, jak i Wieliczce znajdującej się na powierzchni – stwierdza Prezes Zbigniew Zarębski.


Biuletyn Informacji Publicznej