Numer postępowania: KSW/2020/EZM/91

Rodzaj zamówienia:

Data składania wniosków/ofert:

Data otwarcia ofert :

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:

Publikacja w strefie publicznej:

Termin zakończenia postępowania:

Dokumenty zamówienia

Ogłoszenie 612666-N-2020.pdf