Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Margielnik i Wojtarowice-Liszki

Nazwa projektu:

"Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Margielnik oraz Wojtarowice-Liszki"

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji nr 250/Wn-06/KO-NT-PO/D/2012 z dnia 16.05.2012 r. , w latach 2012-2015


Całkowita wartość projektu: 23 864 500,00 zł
Wartość dofinansowania z dotacji NFOŚiGW: 19 200 000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie zabezpieczenia komory Margielnik oraz robót przygotowawczych i wypełnienia komór Wojtarowice i Liszki w celu ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału tych komór.

Efektem realizacji projektu będzie:
- ograniczenie konwergencji w wyrobiskach górniczych (komora Margielnik, o powierzchni stropu 5 600 m2, komora Wojtarowice o powierzchni stropu 1 020 m2, komora Liszki o powierzchni stropu 2 000 m2 
- zabezpieczenie stateczności komory Margielnik o łącznej kubaturze ok. 33,0 tys. m3
- podsadzenie komór Wojtarowice i Liszki o łącznej kubaturze ok. 1,5 tys. m3
- ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad zabezpieczanymi komorami,
- zapobieżenie katastrofalnym wdarciom wód do kopalni poprzez zabezpieczenie kopalni przed niekorzystnym wpływem wód powierzchniowych w przypadku zaktywizowania się deformacji nieciągłych,
- zapobieżenie powstaniu zapadlisk powierzchniowych.
- wzmocnienie górotworu poprzez zabezpieczenie komory Margielnik w zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka" wpisanej na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zabezpieczenie zapobiegnie powstaniu zagrożeń dla powierzchni i wód podziemnych oraz powierzchniowych.

W komorze nagrywano sceny do kultowej komedii pt. "Seksmisja".

Komora zabezpieczana jest obudową kotwową oraz podporową (drewnianą). 


Biuletyn Informacji Publicznej