Likwidacja wyrobisk w rejonie poprzeczni Colloredo-Kloski

 

Nazwa projektu:

"Likwidacja wyrobisk w rejonie poprzeczni Colloredo-Kloski w Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony powierzchni oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału tych wyrobisk"

 

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 72/2015/Wn-6/KO-NT-PO/D z dnia 26 marca 2015 r., w latach 2013-2021


Całkowita wartość projektu: 19 167 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 100 000,00 zł

Opis projektu: Przedsięwzięcie ma na celu likwidację zagrożenia wodnego w rejonie poprzeczni Kloski i Colloredo obejmującym wyrobiska położone od III poziomu do VI oraz ochrona powierzchni terenu zlokalizowanego nad tymi wyrobiskami.

Efektem realizacji projektu będzie: ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych, podsadzanie i wyizolowywanie wyrobisk kopalnianych w ilości 54 szt. o kubaturze 54,5-73,7 tys. m3

 


Biuletyn Informacji Publicznej